Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2015

drunkmetalgirl
3849 8074
Reposted fromdisheveled disheveled viasleeper sleeper

April 21 2015

9339 0b06
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
3390 f777 500
Reposted fromaggape aggape viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
2512 c8e0 500
Reposted fromtofallsilent tofallsilent viasleeper sleeper
drunkmetalgirl
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaboli boli
drunkmetalgirl
3514 0a2d 500
Reposted fromrichtich richtich viasober sober
drunkmetalgirl
3916 cb42 500
Reposted fromrichtich richtich viasober sober
drunkmetalgirl
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
drunkmetalgirl
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromladygrey ladygrey viaboli boli

April 19 2015

drunkmetalgirl
1804 05b5
Reposted fromnlght nlght viaNocephya Nocephya
drunkmetalgirl
Reposted fromtskrynnyk tskrynnyk viaboli boli
4540 d7df 500

the-weird-wide-web:

I love the Grim Reaper as a woman.

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaNocephya Nocephya

April 18 2015

drunkmetalgirl
7354 ef63
Reposted fromCutesecrets Cutesecrets viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
drunkmetalgirl
I nawet ładny ten świat, tylko cholernie w nim człowiekowi niewygodnie.
- Tomasz Lem
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9709 3979 500

manicpixiedeathbitch:

“you think this is a fucking joke?”

8724 651b 500
drunkmetalgirl
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viasleeper sleeper
drunkmetalgirl

April 17 2015

drunkmetalgirl
1012 3af7
Reposted fromstylte stylte viafor-witches for-witches
drunkmetalgirl
9593 fd43
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viarockspirit rockspirit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl